Математичне моделювання стохастичної динаміки взаємодії студентів різних спеціальностей в процесі інтегрованого навчання

М.О. Ковальчук канд. пед. наук, О.В. Маєвський канд. техн. наук
Поліський національний університет
Україна, 10002, Житомир, вул. Старий Бульвар, 7
тел.: +38(068) 029 39 29, +38(097) 403 14 96;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(3):72-81

https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.072

АНОТАЦІЯ

Запропоновано концепцію оцінки рівня оптимальних режимів навантаження в розрізі поставлених задач (потоку задач) для двох груп студентів у процесі інтегрованого навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» і спеціальністю 022 «Веб-дизайн», шляхом використання інструментарію ланцюгів Маркова та рівнянь Колмогорова.Запропонований підхід, дозволяє відтворити динаміку станів та результати взаємного впливу двох соціальних груп, які представлені контингентом студентів у контексті обробки потоку поставлених задач. Можливі варіанти дослідження можуть включати порівняння рівня продуктивності кожної групи, вплив факторів, що впливають на їхню роботу, а також розрахунок ймовірностей станів соціальних груп з часом і граничних ймовірностей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

оптимальний режим, ланцюги Маркова, рівняння Колмогорова, ймовірності станів, граничні ймовірності, інтегроване навчання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Вельгач А.В. Актуальні питання системи професійної підготовки webдизайнерів в рамках сучасних тенденцій проектування Інтернет ресурсів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи, 2018, № 2. URL: http:// dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15303/1/Velhach.pdf (дата звер­нення: 25.05.2023).
  2. Герасименко І.В. Методика використання технологій дистанційного навчання в під­готоці бакалаврів комп’ютерних наук : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2014, 23 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/705269/1/aref_Gerasimenko.pdf (дата звернення: 23.05.2023).
  3. Козловська І.М., Кміт Я.М. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика. / Под ред. І.М. Козловської, Я.М. Кміт. Львів: Сполом, 2004, 244 с.
  4. Гончаренко С., Мальований Ю. Інтеграція елементів змісту освіти. Полтава, 1994, 234 с.
  5. Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформа­ційної технології. Навч. посібник. Київ: Вища шк., 1999, 351 с.
  6. Руденко В.М. Математична статистика. Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012, 304 с.

КОВАЛЬЧУК Майя Олегівна, канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерних техно­логій і моделювання систем Поліського національного університету. В 2009 р. закінчила Житомирський Державний університет ім. І. Франка. Область наукових досліджень — комп’ютерне моделювання, розробка мобільних додатків, системи штучного інтелек­ту.

МАЄВСЬКИЙ Олександр Володимирович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Поліського національного універси­те­ту. В 1999 р. закінчив Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Область наукових досліджень — математичне моделювання, стохастичні процеси, системи штучного інтелекту.

Повний текст: PDF