Створення інформаційно-моделюючої системи аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії

К.Б. Остапченко, канд. техн. наук, О.І. Лісовиченко, канд. техн. наук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, пр-т Перемоги, 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
В.А. Євдокімов, канд. наук з держ. управл., З.Х. Борукаєв, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(4):51-68
https://doi.org/10.15407/emodel.43.04.051

АНОТАЦІЯ

Розглянуто необхідність створення інтегрованої інформаційної системи аналізу процесів функціонування суб’єктів конкурентного ринку електричної енергії в нових умовах складних взаємовідносин та потенційних ризиків після впровадження в Україні лібе­ралізованої моделі ринку. Визначено особливості функціонування такого ринку, які вимагають нових комп’ютерних засобів моделювання, що забезпечують учасникам ринку можливість формулювати та акцептувати стратегії власної поведінки на різних сегментах конкурентного ринку. Проаналізовано існуючі рішення та дослідження в області створення сучасних програмних засобів моделювання, прогнозування та оптимізації функціонування енергетичних ринків у світі. Визначено напрямок розвитку таких за­со­бів та запропоновано структурно-функціональний склад системи організаційного управ­ління, яка подається функціональними складовими процесу підготовки та прийняття рі­шень стосовно стратегії власної поведінки учасника ринку на його сегментах. Наведено інтерфейси основних модулів інформаційно-моделюючої системи аналізу процесів функціонування конкурентного ринку, яка стає складовою інтегрованої системи орга­ні­заційного управління ринком електричної енергії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

організаційне управління, ринок електричної енергії, програмне забезпечення, інформаційно-моделююча система.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Директива2009/72/ЄС. Директива Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0072
 2. Мохор В.В., Євдокімов В.А. Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії // Електрон. моделювання, 2020, 42, № 6, с. 3—17.
 3. Саух С.Е. Методология и методы математического моделирования энергетики в рыночных условиях // Электрон. моделирование, 2018, 40, № 3, с. 3—32.
 4. The National Energy Modeling System: An Overview 2018. Режим доступу: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/nems/documentation/
 5. Plexos market simulation software.  Режим доступу: https://energyexemplar.com/solutions/ plexos/
 6. Aurora electric modeling, forecsting and analysis software. Режим доступу: https:// energyexemplar.com/solutions/aurora/
 7. Eom S.B. Decision support systems research: current state and trends // Industrial Management & Data Systems, 1999, vol. 99(5), pp. 213—220.
 8. Eom S.B. DSS, BI, and Data Analytics Research: Current State and Emerging Trends (2015—2019). Decision Support Systems X: Cognitive Decision Support Systems and Technologies. Springer International Publishing, 2020, рр. 167—179.
 9. Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития // Итоги науки и техники. Т. 21. Техническая кибернетика. М.: ВИНИТИ, 1987, с. 131—164.
 10. Трахтенгерц Э.А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений // Информационные технологии в управлении: Проблемы управления, 2003, № 1, с. 13—28.
 11. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком // Адаптивні системи автоматичного управління, 2018, № 1(32), с. 3—14.
 12. Тиханычев О.В. Теория и практика автоматизации поддержки принятия решений. М.: Эдитус, 2018, 76с.
 13. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика. М.:Наука, 1986, 288c.
 14. Макаров И.М., Евтихиев Н.М., Дмитриева Н.Д. и др. Основы автоматизации управления производством. Под ред. И.М. Макарова. М.: Высшая школа, 1983, 504 с.
 15. Ямпольський Л.С., Мельничук П.П., Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управ­ління. Житомир: ЖДТУ, 2010, 786 с.
 16. Ostapchenko K., Lisovychenko O., Evdokimov V. Functional organization of system of support of decision-making of organizational management // Адаптивні системи автоматичного управління, 2020, № 1(36), с. 17—31.

ОСТАПЧЕНКО Костянтин Борисович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри тех­нічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут ім. Ігоря Сікорського». У 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделювання і програмне забезпечення комп'ютеризованих інтегрованих систем.

ЛІСОВИЧЕНКО Олег Іванович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної кі­бернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», який закінчив в 1999 р. Область наукових досліджень — моделювання складних систем і систем інтелектуалізованого прийняття рішень.

ЕВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — мате­матичне і комп'ютерне моделювання енергоринків.

БОРУКАЄВ Зелімхан Харитонович, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, зав. лабора­торією математичного моделювання енергоринків Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1971 р. закінчив Ростовський державний університет. Область наукових досліджень — математичне моделювання фізичних полів і процесів, моделювання інформаційних процесів і систем.

Повний текст: PDF