Модель завантаження генеруючих блоків на циклічному горизонті прогнозування

С.Є. Саух, чл.-кор. НАН України, А.В. Борисенко, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. +38 (050) 0487954, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Èlektron. model. 2022, 44(1):03-28

https://doi.org/10.15407/emodel.44.01.003

АНОТАЦІЯ

Відомим UC-моделям (Unit Commitment) завантаження генеруючих блоків енергосистем притаманна спільна особливість: всі вони визначаються за лінійним часом, де є минулий, поточний та майбутній періоди. UC-моделі мають «прив’язку» до початкових умов і тому не можуть охоплювати довгострокові горизонти прогнозування через надмірну обчислювальну складність алгоритмів розв’язування модельних задач цілочисельного програмування великої розмірності. Для усунення такого непереборного обмеження запропоновано UC-модель завантаження генеруючих блоків на циклічному горизонті прогнозування (UCC-модель), яка відтворює режими завантаження блоків на циклічному тижневому горизонті прогнозування і не потребує початкових умов, оскільки встанов­лює взаємозв’язок між станами генеруючих блоків на кінець та початок горизонту прог­нозування. Тижнева віддаленість крайніх точок горизонту прогнозування в UCC-моделі дозволяє значно послабити взаємовпливи умов циклічності завантаження блоків. UCC-модель адекватно відображає режими завантаження генеруючих блоків АЕС, ТЕС, по­тужних ТЕЦ, ГЕС та систем зберігання енергії, в тому числі ГАЕС. Вона є багато­вуз­ловою моделлю та враховує обмеження на обсяги передачі електроенергії міжсистем­ни­ми лініями електропередачі. UCC-модель враховує також загальносистемні вимоги що­до розміщення первинного та вторинного резервів потужності на завантажених блоках, в тому числі на системах акумулювання енергії. UCC-модель є інструментом аналізу достатності маневрових потужностей в задачах середньо- та довгострокового прогнозу­вання розвитку енергосистем в умовах нарощування обсягів виробництва електроенергії вітровими та сонячними електростанціями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

енергосистема, модель, завантаження генеруючих блоків, цик­лічний горизонт прогнозування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Gaur S., Das P., Jain A. et al. Long-term energy system planning considering short-term operational constraints // Energy Strategy Reviews, 2019, Vol. 26, рp. 1562—1568.
 2. Arroyo J.M., Conejo A.J. Modeling of Start-Up and Shut-Down Power Trajectories of Thermal Units // IEEE Transactions on Power Systems, 2004, Vol. 19, № 3, pp. 1562—1568.
 3. Arroyo J.M., Conejo A.J. Optimal Response of a Power Generator to Energy, AGC, and Reserve Pool-Based Markets // Ibid, 2002, Vol. 17, № 2, pp. 404—410.
 4. Carrión M., Arroyo J.M. A Computationally Efficient Mixed-Integer Linear Formulation for the Thermal Unit Commitment Problem // Ibid, 2006, Vol. 21, № 3, pp. 1371—1378.
 5. Soroudi A. Power System Optimization Modeling in GAMS. Springer, 2017, 295 p.
 6. Bergh K., Bruninx K., Delarue E., D’haeseleer W. LUSYM: a unit commitment model formulated as a mixed-integer linear program. KULeuven Energy Institute, 2016, 15p.
 7. Шульженко С.В., Тюрютіков О.І., Тарасенко П.В. Модель математичного програму­вання з цілочисельними змінними визначення оптимального складу та завантаження енергоблоків теплових електростанцій та гідроагрегатів гідроакумулюючих електро­станцій при покритті добового графіка електричних навантажень енергосистеми України. // Проблеми загальної енергетики, 2019, вип. 59, № 4, c. 13—23.
 8. Стецюк П.І., Журбенко М.Г., Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2012, 64 с.
 9. Hong Y.-Y., Francesco G. Uncertainty in Unit Commitment in Power Systems: A Reviewof Models, Methods, and Applications. // Energies, 2021, 47 p. https://www.mdpi.com/ 1996-1073/14/20/6658/pdf
 10. Voorspools K.R., D'haeseleer W. Long-term Unit Commitment optimisation for large power systems: Unit decommitment versus advanced priority listing. // Applied Energy, 2003, 76, Issues 1—3, pp. 157—167.
 11. Hall L.M.H., Buckley A.R. A review of energy systems models in the UK: prevalent usage and categorization // Applied Energy, 2016, 169, pp. 607—628. Режим доступу: https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2016.02.044
 12. Саух С.Є., Борисенко А.В. Математичне моделювання електроенергетики в ринкових умовах. Київ: «Три К», 2020, 340 с.

CАУХ Сергій Євгенович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, гол. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1978 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Область наукових дослід­жень — чисельні операторні методи розв'язання диференціальних рівнянь, методи та технології розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності, методи розв'язання варіаційних нерівностей, рівноважні моделі, математичне моделювання енергоринків, газотранспортних систем, макроекономічних процесів.

БОРИСЕНКО Андрій Володимирович, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник. професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій Націо­нального технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», який закінчив у 1994 р. Область наукових досліджень — техніко-економічна оптимізація характеристик та режимів роботи енергогенеруючого обладнання.

Повний текст: PDF