Інформаційна система моніторингу динаміки розвитку альтернативної електроенергетики

Я.П. Лукашевич1, аспірант, В.А. Євдокімов2, канд. наук з держ. управ.
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
1 тел. (066) 054 96 47, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2 тел. (067) 401 98 66, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(5):90-101

https://doi.org/10.15407/emodel.44.05.090

АНОТАЦІЯ

Запропоновано та обґрунтовано оригінальний підхід до проектування інформаційної системи моніторингу стану та динаміки розвитку малих, або малопотужних генеруючих об’єктів регіональних енер­госистем, у складі яких постійно зростає кількість електростанцій на відновлюваних джерелах енергії. Розроблено нову систему опису зазначених електростанцій за допо­могою розширення переліку показників їх функціонування. На відміну від опису по­казників об’єктів виробників електроенергії (ЕЕ) централізованої енергосистеми, додано  їх деталізацію на рівні регіональних енергосистем щодо видів енергетичних ресурсів, які використовуються для виробітку ЕЕ, а також характеристика їх приєднання до (ви­соковольтних або розподільних) мереж передачі ЕЕ. Визначено основне призначення інформаційної системи, що пропонується до розробки, ― формування інформаційного ресурсу, що актуалізується, для вирішення завдань моделювання процесів ціноутворення на ринку ЕЕ та розробки регуляторних механізмів стимулювання розвитку відновлюваної енергетики на рівні регіональних енергосистем Об’єднаної енергосистеми України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

відновлювані джерела енергії, електрична енергія, інформаційна система, масив даних.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабина О.М. Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019, № 6(111), с. 15–19.
 2. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://saee.gov.ua/uk/news/4087 [Дата звернення: 10.04.2022].
 3. Офіційний сайт ДП «Гарантований покупець. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.gpee.com.ua/get_document/83 [Дата звернення: 10.04.2022].
 4. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text [Дата звернення: 10.04.2022].
 5. П’ять проблем ринку електроенергетики, які привітали Україну з 2020 роком. Українська енергетика, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua-energy.org/uk/posts/piat-problem-rynku-elektroenerhetyky-iaki-potribno-pryvitaly-ukrainu-z-2020-rokom [Дата звернення: 10.04.2022].
 6. Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні // Вісник НАН України, 2015, №12, с. 19—26.
 7. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Праховнік А.К. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлювальних джерел енергії // Аналітична записка БАУ №13. Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio-analytics, 35 с.
 8. Дячук О., Чепелєв М., Подолець Р. та ін. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року // Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. Київ: Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017, 88 с.
 9. Кудря С.О. Потенціал розвитку відновлювальних джерел енергії. Режим доступу: www.reee.org.ua, 46 с.
 10. Циганок К.О., Череп А.В. Альтернативні джерела енергії як засіб ресурсоефективності // Глобальні та національні проблеми економіки, 2018, № 22(18), с.688—691.
 11. Задорожнюк Н.О. Сучасне програмне забезпечення для здійснення бізнес-аналізу // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2021, № 18. Режим доступу: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.230070
 12. Камбур О.Л., Тюлькіна К.О., Панова Т.Б. Використання інструментів бізнес аналітики для оцінки перспектив розвитку альтернативних джерел енергії в Україні // Там же, 2022, № 35. Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-15
 13. Energy Map. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://map.ua-energy.org/ [Дата звер­нення: 10.04.2022].
 14. ПЛАТФОРМА ENERGO.UA. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.energo.ua / [Дата звернення: 10.04.2022].
 15. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» Редакція від 19.08.2022. [Елект­ронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text [Дата звернення: 22.09.2022].

ЛУКАШЕВИЧ Яна Петрівна, аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 2019 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Область наукових досліджень — математичне і комп’ютерне моделювання енергоринків.

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. У 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — мате­матичне і комп’ютерне моделювання енергоринків.

Повний текст: PDF