Електронне моделювання

Том 40, № 2 (2018)

https://doi.org/10.15407/emodel.40.02

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  ВИННИЧУК С.Д.
Визначення потокорозподілу в мережах з переважаючою деревоподібною структурою графа на основі потенціалу в середній точці гілок-хорд


3-16
  ZVARITCH V.N., MYSLOVYCH M.V.
White Noise in Some Simulation Problems of Information Signals

17-26

Інформаційні технології

  АБРАМОВИЧ Р.П., БАЛЬВА А.О., САМОЙЛОВ В.Д.
Інтегрована технологія проектування комп’ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців для енергопідприємств

27-42

Обчислювальні процеси і системи

  САПОЖНИКОВ В.В., САПОЖНИКОВ Вл.В., ЕФАНОВ Д.В.
Взвешенные коды с перестановками — новый класс кодов с суммированием для технической диагностики дискретных систем

43-70

Застосування методів і засобів моделювання

  МАХНЕНКО О.В., САПРИКІНА Г.Ю.
Моделювання залишкових технологічних напружень в зоні зварних з’єднань обичайок корпусу реактора типу ВВЕР-1000


71-94
  ПОДГУРЕНКО В.С., ТЕРЕХОВ В.Е.
Математическое моделирование работы ветрогенератора, оснащенного системой установки угла поворота лопастей


95-104
  ПОПОВ В.А., ЯРМОЛЮК Е.С., ТКАЧЕНКО Ф.В., ЯЦЕНКО Д.В.
Особенности многокритериальной оценки альтернативных вариантов применения распределенной генерации в условиях неопределенности исходной информации


105-118
Хроніка та інформація
119-123