Порівняльні властивості детерміністичних методів прогнозу часових рядів на малих множинах вибірок

В.С. Рогоза, д-р техн. наук, Г.В. Іщенко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, пр-т Перемоги, 37
тел.: +380674676553, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
тел.: +380677402774, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(3):42-49

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03.042

АНОТАЦІЯ

Виконано порівняльний аналіз двох детерміністичних методів короткотривалого прогнозування часових рядів в умовах обмеженої кількості експериментальних даних. Перший метод базується на побудові так званих часткових прогнозуючих моделей у формі поліномів Колмогорова—Габора другого порядку. За першим методом навчання моделей, здійснюється з використанням невеликої кількості експериментальних вибірок. За другим методом навчання моделей прогнозу здійснюється в два етапи — з використанням безпосередньо експериментальних вибірок, як і в першому методі, та використанням різних комбінацій експериментальних вибірок для отримання екстраполяції прирос­тів параметрів в наступні моменти часу. Це дає можливість збільшити кількість даних для навчання моделей прогнозу, що дозволяє досліднику отримати більш точні прогнози для кожного параметра. Наведено приклад порівняння результатів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

часові ряди, детерміністичні методи, порівняльний аналіз методів прогнозу

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Box G. and Jenkins G. Time Series Analysis: Forecasting and Control. USA, San Francisco: Holden-Day, 1970.
  2. Kalman R.E. A new approach to linear filtering and prediction problems // Journal of Basic Engineering, 1960, 82, No. 1, pp. 35—45.
  3. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев: Наук. думка, 1982, 296 с.
  4. Рогоза В.С., Іщенко Г.В. Метод прогнозу короткотривалих часових рядів з викорис­танням функцій чутливості // Електрон. моделювання, 2022, 44, № 1, с. 29—42.

РОГОЗА Валерій Станіславович, д-р техн, наук, професор, професор кафедри систем­ного проєктування Національного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут ім. Ігоря Сікорського». В 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — математичне моделювання складних процесів та систем, інтелектуальні методи оброблення надвеликих масивів даних, сервіс­орієнтовані комп’ютерні технології.

ІЩЕНКО Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри системного проєктування На­ціо­нального технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сі­корського», який закінчила в 2002 р. Область наукових досліджень — обчислювальний штучний інтелект, інтелектуальні методи оброблення даних.

Повний текст: PDF