Електронне моделювання

Том 44, №3 (2022)

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  САУХ С.Є., ДЖИГУН О.М.
Моделювання регіонального розвитку потужностей вітро- та сонячних електростанцій за різних умов довгострокового розвитку електроенергетики України
 

3-13
  КРАВЦОВ Г.О., ГРЕЧКО С.М., НІКІТЧЕНКО В.В., ПРИМУШКО А.М.
Когнітивна алгебраїчна система


14-30
  ЧЕРНОЗЬОМОВ Є.С.
Кобальтовий гіперболоїд. Модел і енергетичного віддзеркалення в області кутів нормального падіння


31-41
  РОГОЗА В.С., ІЩЕНКО Г.В.
Порівняльні властивості детерміністичних методів прогнозу часових рядів на малихмножинах вибірок

42-49

Інформаційні технології

  КАМЕНЕВА І.П., АРТЕМЧУК В.О.
Проблема інформативності та визначення інформативних структур для підтримки прийняття рішень в галузі екологічної безпеки

50-64

Застосування методів та засобів моделювання

  ЗУБОК В.Ю., ГОНЧАР С.Ф., ЄРМОШИН В.В., КАРАСЮК Г.О.
Архітектурно-функціональне порівняння відомих платформ та систем кіберзахисту промислових об’єктів


65-86
  ВЛАДИМИРСЬКИЙ О.А., ВЛАДИМИРСЬКИЙ І.А.
Огляд сучасних методів та засобів дистанційного корозійного акустичного моніторингу підземних трубопроводів


87-100
 
101-112
  СМІРНОВА Т.В., ЯНКОВ М.О., ГРУДІК В.В., ГОРБОВ В.О., КОВАЛЕНКО А.С.
Планування радіопокриття та моделювання поширення радіосигналів мобільних мереж 5G для автоматизації виробничих процесів
 
113-122