Моделювання надійності об’єктів зі змінною структурою

С.Є. Гнатюк 1, канд. техн. наук, Л.А. Коротченко 2, Я.Е. Небесна 3
1 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
  (Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15),
2 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут
  (Україна, 01011, Київ, вул. Московська 45/1,
  тел. 093 3089300; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.),
3 Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного  
  університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
  (Україна, 03113, Київ, пр-т Перемоги, 37)

Èlektron. model. 2019, 42(1):103-112
https://doi.org/10.15407/emodel.42.01.103

АНОТАЦІЯ

Розглянуто теоретико-множинні моделі об’єктів, що дозволяють кількісно оцінити по­тужність підмножин елементів, які використовують у різних режимах роботи для оцінки показників надійності радіоелектронних засобів зв’язку в залежності від структури об’єкта і порядку зміни режимів роботи. Показано, що надійність радіоелектронних за­собів зв’язку буде максимальною при мінімальній потужності елементів, які викорис­товуються під час роботи, і навпаки. Отримані результати застосовано для оцінки показ­ників надійності радіостанції, яка працює у режимі прийому або передачі. Проаналі­зо­вано надійність радіоелектронних багатофункціональних та багаторежимних засобів, які змінюють структуру під час використання за призначенням. Це дозволяє оцінити зна­чення показників надійності (наробітку на відмову та середнього часу відновлення) залежно від порядку взаємодії підмножин елементів та їх потужності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

теоретико-множинна модель надійності, багаторежимність, об’єкт зі змінною структурою.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Острейковский В.А. Теория надежности. М.: Высшая школа, 2003, 463 с.
 2. Хабаров Б.П., Куликов Г.В., Парамонов А.А. Техническая диагностика и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры. М.: Горячая линия – Телеком, 2004, 376 с.
 3. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. СПб.: БХВ–Петербург, 2006, 704 с.
 4. Бобало Ю.Я., Волочий Б.Ю., Лозинський С.Ю. та ін. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем. Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2013, 300 с.
 5. Сакович Л.М., Небесна Я.Е. Оцінка надійності технічних об’єктів зі змінною структурою// ХХ всеукраїнська науково-практична конференція. Тези доп. Житомир: ЖВІ ім. С.П. Корольова, 2018, с. 201—203.
 6. Ксенз С.П., Волынский А.А., Сакович Л.Н. и др. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации. Л.: ВАС, 1990, 336 с.
 7. Ксенз С.П., Полтаржицкий Н.И., Алексеев С.П., Минеев В.В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживани и ремонте систем управления, связи и навигации. СПб.: ВАС, 2010, 240 с.
 8. ДСТУ 2860–94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Чинний від 1996.01.01. Київ: Держстандарт України, 1995, 89 с.
 9. Креденцер Б.П., Буточнов О.М., Міночкін А.І., Могилевич Д.І. Надійність систем з надлишковістю. Методи моделі, оптимізація. Київ: Фенікс, 2013, 342 с.
 10. Гнатюк С. Показники надійності систем спеціального зв’язку //Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. Зб.наук. праць. Вип. 1(25). Київ: Держ­спецзв’язок, 2014, 73—79 с.
 11. Бронштейн И.Н., Симендяєв К.А. Справочник по математике. М., Лейпциг: «Нау­ка», «Тойбнер», 1981, 729 с.

ГНАТЮК Сергій Євгенович, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. Інституту проблем мо­делювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1974 р. закінчив Львівський дер­жавний університет ім. І. Франка. Область наукових досліджень – надійність програм­но керованих засобів спеціального зв'язку.

КОРОТЧЕНКО Людмила Анатоліївна, ад'юнкт Військового інституту телекомуніка­цій та інформатизації ім. Героїв Крут. В 1999 р. закінчила Військовий інсти­тут управління та зв'язку. Область наукових досліджень – надійність і технічна діаг­ностика цифрових пристроїв, прогнозування надійності радіоелектронних об'єктів.

НЕБЕСНА Яна Едуардівна, аспірантка Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», котрий закінчила у 2014 р. Область наукових дослід­жень — технічна надійність засобів спеціального зв'язку.

Повний текст: PDF