Електронне моделювання

Том 42, № 5 (2020)

https://doi.org/10.15407/emodel.42.05

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  О.Є. Коваленко
Онтологія та модель трансформації інформації в ситуаційних агентних системах


3-23

Інформаційні технології

  О.О. Гордєєв
Моделі якості та оцінки зручності використання інтерфейсу програмного забезпечення для людино-комп'ютерної взаємодії


24-37

Обчислювальні процеси та системи

  Д.В.Єфанов, ВВ Сапожніков, Вол.В. Сапожніков
ТИПОВА СТРУКТУРА СХЕМИ КОРЕКЦІЇ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ДУБЛЮВАННЯ З КОНТРОЛЕМ ПО КОДУ З ПІДСУМОВУВАННЯМ ЗВАЖЕНИХ ПЕРЕХОДІВ


38-50

Застосування методів та засобів моделювання

  Н.І. Недашківська, С.О. Лупаненко
Порівняльний аналіз моделей машинного навчання для прогнозування поширення коронавірусу COVID-19 в різних країнах


51-65
  S.S. Shevchenko
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТОРЦОВИХ МЕХАНІЧНИХ УЩІЛЬНЕНЬ ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ


66-81
  С.І. Кліпков
Особливості аналізу фізичної стійкості усталених режимів електричних систем змінного струму

82-96
  А.В. Волошко, Р. Алмаброк
Видалення шумових компонент інформаційних сигналів за допомогою ортогональних вейвлет-перетворень
 

97-110
  В.Ю. Зубок
Нові метрики для ризикорієнтованого підходу до протидії атакам на глобальну маршрутизацію в Інтернеті


111-119
  С.Є. Гнатюк, Л.М. Сакович, Ю.В. Мирошниченко
Моделювання порядку перевірки параметрів при технічному обслуговуванні за станом радіоелектронних комплексів

120-128