Онтологія та модель трансформації інформації в ситуаційних агентних системах

О.Є. Коваленко, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
Україна, 30164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
Україна, 30187, Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42,
тел. +380982143564, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2020, 42(5):03-23
https://doi.org/10.15407/emodel.42.05.003

АНОТАЦІЯ

Запропоновано новий методологічний підхід до інформаційної систематики. Сформу­льовано класифікаційні ознаки визначення категорій інформації. Запроваджено єдиний кореневий концепт інформації та побудовано його онтологію. Розроблено модель транс­формації інформації на основі запропонованої онтології. Описано застосування онто­логічної моделі інформації при побудові архітектури ситуаційних агентів. Показано уні­версальність запропонованих моделей на прикладі моделі BDI (beliefs, desires, intentions) агента та можливості застосування у ситуаційних системах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інформація, представлення знань, онтологія, ситуаційний менеджмент, агент BDI.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Singh V.K., Gao M., Jain R. Situation recognition: an evolving problem for heterogeneous dynamic big multimedia data. Proc. of the 20th ACM international conf. on Multimedia. Nara, Japan: ACM, 2012, рр. 1209–1218.
 2. Коваленко О.Є. Застосування онтологій в системах ситуаційного управління// Матеріали XV міжнар. наук. семінару. «Сучасні проблеми інформатики в управлін­ні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи». Київ, 4–8 липня 2016 р. Київ: Національна академія управління, 2016, с. 84–89.
 3. Definition of information. Merriam-Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/information (дата звернення: 20.05.2020).
 4. Floridi L. Semantic Conceptions of Information. URL: https://plato.stanford.edu/entries/information-semantic (дата звернення: 20.05.2020).
 5. ISO/IEC 2382-2015(en). Information technology. Vocabulary. URL: https://www.iso.org/ obp/ui/#iso:std:63598: en (дата звернення: 20.05.2020).
 6. Ackoff R.L. From data to wisdom// Journal of Applied Systems Analysis, 1989, Vol. 16, рр. 3–9.
 7. Adriaans P. Information. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition) / E.N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/information (дата звернення: 205.2020).
 8. Ontology Lookup Service. URL: https://www.ebi.ac.uk/ols/search?q=information+ ontology&groupField=iri&exact=on&start=0 (дата звернення: 20.05.2020).
 9. Information Artifact Ontology. URL: https://github.com/information-artifact-ontology/IAO (дата звернення: 20.05.2020).
 10. Decision cycle (Wikipedia). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_cycle (дата звернення: 20.05.2020).
 11. Priemer R.Introductory Signal Processing. Singapore: World Scientific, 1990, 752 p.
 12. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визна­чення. Київ, 1995, 31 с.
 13. Kovalenko O. Information Taxonomy and Ontology for Situational Management// IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT: рroc. (7 November 2018). 2018, Vol. 2, рр. 94–97. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526723.
 14. Peirce C.S., Welby V. Semiotics and Significs. Bloomington IN: Indiana University Press, 1977, 201 p.
 15. ISO/IEC 11404:2007(en) Information technology – General-Purpose Datatypes (GPD). URL: https://www.iso.org/standard/39479.html (дата звернення: 20.05.2020).
 16. Panov P., Soldatova L.N., Džeroski S. Generic ontology of datatypes// Information Sciences. 2016, N 329, рр. 900–920.
 17. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge (дата звернен­ня: 20.05.2020).
 18. Definition of knowledge. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ knowledge (дата звернення: 20.05.2020).
 19. Van Harmelen F., Lifschitz V., Porter B. (eds.) Handbook of Knowledge Representation. Amsterdam: Elsevier B.V., 2008, 1034 p. DOI: 10.1016/S1574-6526(07)03003-9.
 20. Rooney D., McKenna B., Liesch P. Wisdom and Management in the Knowledge Economy. NewYork, London: Routledge, Taylor&Francis Group, 2010, 248 p.
 21. Ryan S. Wisdom. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition) / E.N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/wisdom (дата звер­нення: 20.05.2020).
 22. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970, 707 с.
 23. Savage L.J. The Foundations of Statistics. New York: Dover Publications, 1972, 310 p.
 24. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. // Econometrica, 1979, Vol. 47 (2), pp. 263–291. DOI: 10.2307/1914185.
 25. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty, 1992, Vol. 5 (4), pp. 297–323. DOI: 10.1007/ BF00122574.
 26. Коваленко О.Є. Принципи інженерії ситуаційних систем // Математичні машини і системи, 2019, № 4, c. 65–78. DOI: 10.34121/1028-9763-2019-4-65-78
 27. Nwana H.S. Software Agents: An Overview // The Knowledge Engineering Review, 1996, Vol. 11 (3), pp. 205–244. DOI: 10.1017/s026988890000789x
 28. Rao A.S., Georgeff M.P. BDI Agents: From Theory to Practice. Proс. of the First International Conference on Multiagent Systems (ICMAS). San Francisco, 1995, pp. 312–319.
 29. Bratman M. Intention, plans, and practical reason. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987, 208 p.
 30. Ravenscroft I. Folk Psychology as a Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL: https://plato.stanford.edu/entries/folkpsych-theory (дата звернення: 20.05.2020).
 31. Herbert S.A. A Behavioral Model of Rational Choice// Quarterly Journal of Economics, 1955, Vol. 69 (1), pp. 99–118. DOI: 10.2307/1884852.
 32. Dixon Huw. Surfing Economics. Artificial Intelligence and Economic Theory. Сh. 7: Some thoughts on economic theory and artificial intelligence. URL: https://www.huwdixon.org/SurfingEconomics/chapter7.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 33. Georgeff M.P., Rao A.S. The Semantics of Intention Maintenance for Rational Agents. IJCAI-95. Montreal, Canada, 1995, pp. 704—710. URL: https://www.ijcai.org/Proceedings/95-1/Papers/092.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
 34. Wooldridge M. Reasoning about rational agents. Cambridge: MIT press, 2000, 227 p.

КОВАЛЕНКО Олексій Єпіфанович, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1984 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — інформаційні технології, засновані на вико­ристанні моделей знань, системи ситуаційного управління, онтології, мультиагентні системи

Повний текст: PDF