Комп’ютерні технології розробки тренажерних систем для енергетичної галузі

В.Д. Самойлов, д-р техн. наук, Р.П. Абрамович, А.О. Лєпатьєв
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2020, 42(3):89-97
https://doi.org/10.15407/emodel.42.03.089

АНОТАЦІЯ

Описано технології розробки комп’ютерних тренажерів у енергетичній галузі. Проведено порівняння нового імітаційно-технологічного та об’єктно-математичного методів розробки тренажерів. Наведено опис технологічного ланцюга для розробки тренажерних занять. Розглянуто використання нотації стандарту BPMN для побудови графічних спе­цифікацій (моделей) діяльності персоналу по керуванню енергетичними об’єктами в се­редовищі редактора моделей робочих процесів Bizagi Modeler в графічній нотації стандарту BPMN.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

тренажерні системи, сценарно-педагогічний метод, імітаційно-технологічний метод, комп’ютерні технології, стандарт BPMN, Bizagi.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абрамович Р.П., Самойлов В.Д. Імітаційно-технологічний метод конструювання моделей тренажерів// Зб. наукових праць ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України, № 85. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2019.
  2. Федоров И.Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN0. М.: МЭСИ, 2013, 255 с.
  3. Bizagi Modeler and Modeler Services documentation. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://help.bizagi.com/process-modeler/en/
  4. Офіційна специфікація стандарту BPMN [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.omg.org/spec/BPMN/
  5. Рамбо Дж., Блаха М. UML0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка. СПБ: Питер, 2007, 544 с.
  6. Сметана С.И. Автоматизированная система построения тренажеров для диспет­черов электрических сетей. Дис. канд. техн. наук. Київ, 1985, 198 с.

САМОЙЛОВ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співроб. Інститу­ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. Область наукових досліджень — комп’ютерні технології моделювання, тренажери, професіональна діагностика в енергетиці.

АБРАМОВИЧ Роман Петрович, ст. наук. спів роб. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2007 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка». Область наукових досліджень — технологія моделювання при створенні тренажерів, комп'ютерні системи підготовки персоналу, підготовка пер­соналу в енергетиці.

ЛЄПАТЬЄВ Антон Олександрович. У 2020 р. закінчив Відкритий міжнародний універ­ситет розвитку людини «Україна» за спеціальністю магістр комп’ютерної інженерії. Область наукових досліджень — комп’ютерні технології моделювання, тренажери, комп'ютерні системи підготовки персоналу.

Повний текст: PDF