Електронне моделювання

Том 42, № 6 (2020)

https://doi.org/10.15407/emodel.42.06

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  В.В. Мохор, В.А. Євдокімов
Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії


3-17
  С.Є. Саух, О.М. Джигун
Ретроспективні моделі вітрових і сонячних електростанцій в задачах планування режимів електроенергетичних систем


18-33
  Є.С. Чернозьомов
Моделі енергетичного розподілу на межі розділу середовищ в щільних енергетичних полях системи сонячного концентратора

34-55

Застосування методів та засобів моделювання

  В.В. Долиненко, Є.В. Шаповалов, В.О. КолядаТ.Г. Скуба
Адаптивна робототехнічна система електродугового наплавлення для відновлення деталей складних просторових форм


56-71
  С.Г. Кобзар, О.І. ТопалЛ.С. ГапоничІ.Л. Голенко
Моделювання процесу сумісного спалювання природного газу з паливами із твердих побутових відходів


72-90
  С.С. Шевченко
Моделі процесів функціонування сальникових ущільнень для вдосконалення механізмів герметизації


91-107
  В.Ю. Зубок
Побудова та візуалізація нової ризикорієнтованої моделі глобальної маршрутизації в комп’ютерній мережі Інтернет

108-115