Адаптивна робототехнічна система електродугового наплавлення для відновлення деталей складних просторових форм

В.В. Долиненко, канд. техн. наук, Є.В. Шаповалов, канд. техн. наук,
В.О. Коляда, канд. техн. наук, Т.Г. Скуба
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ
Україна, 03680, ГСП, Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11,
тел. (044) 2004711, Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2020, 42(6):56-71
https://doi.org/10.15407/emodel.42.06.056

АНОТАЦІЯ

Запропоновано концепцію створення адаптивної робототехнічної системи відновлення деталей складних просторових форм, яка орієнтована на технологію електродугового наплавлення. Реалізація дугового наплавлення на основі промислових роботів, оснащених засобами адаптації дозволяє суттєво підвищити якість і продуктивність віднов­лення деталей з одночасним зменшенням витрат енергоресурсів і зварювальних мате­ріалів. Використано теоретичні методи дослідження — аналіз, ідеалізацію та формаліз­ацію, а також імітаційне моделювання. Розглянуто задачу ідентифікації CAD (Computer-Aided Design) моделі відновлюваної деталі та реалізацію встановлювальної адаптації. Адаптивні можливості робототехнічної системи забезпечено за допомогою безкон­тактних засобів технічного зору — тріангуляційного лазерно-телевізійного сенсора. Отримані результати можуть бути використані при створенні ділянок адаптивного робо­тизованого відновлення деталей способом електродугового наплавлення на підприємст­вах машинобудування, залізничної та енергетичної галузей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

відновлення деталей складних просторових форм, електродугове наплавлення, робот-маніпулятор, тріангуляційний лазерно-телевізійний сенсор, встанов­лювальна адаптація, CAD модель деталі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ельцов В.В. Восстановление и упрочнение деталей машин / Электрон. учеб. пособие. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015, 335 с.
 2. ГОСТ 27674-88. Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения. Введ. 1988-03-31. М.: Изд-во стандартов, 1992, 19 с.
 3. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. Введ. 1985-07-01. М.: Изд-во стандартов, 1997, 57 с.
 4. FARO SCANARM. Режим доступу: https://www.faro.com/russia/products/faro-scanarm (назва з екрана).
 5. ЛобановЛ.М., Шаповалов Е.В., Коляда В.А. Применение современных информа­цион­ных технологий для решения задач автоматизации технологических процессов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2014, № 4, с. 52—56.
 6. Гужов В.И. Методы измерения 3D-профиля объектов. Контактные, триангуляционные системы и методы структурированного освещения/ Учеб. пособие. Новоси­бирск: Изд-во НГТУ, 2015, 82 с.
 7. MetraSCAN 750-R. Режим доступу: https://www.creaform3d.com/en/metrology-solutions/ cube-r-automated-quality-control.
 8. Попов С. Б. Использование структурированной подсветки в системах технического зрения // Компьютерная оптика, 2013, 37, № 2, с. 233—238.
 9. Скуба Т.Г., Шаповалов Є.В., Долиненко В.В. Ідентифікація положення у просторі обєктів із складною геометрією в задачах роботизованого дугового наплавлення і неруйнівного контролю // Електрон. моделювання, 2019, 41, № 1, с. 67—
 10. Virtual Robot Experimentation Platform: User Manual. Режим доступу: http:// www.coppeliarobotics.com/helpFiles (назва з екрана).
 11. Stormy Attaway “Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. College of Engineering, Boston University, Boston, MA, 2009, 452 p.
 12. ГОСТ 6937-91. Дробилки конусные. Общие технические требования. М.: Изд-во стандартов, 1991, 13c.
 13. Remondino F. From point cloud to surface: The modeling and visualization problem // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,  2003,Vol. XXXIV-5/W10.

ДОЛИНЕНКО Володимир Володимирович, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Інс­титуту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. В 1979 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — проектування автоматизованих систем управління зварюванням та наплавленням, чисельне моделювання термо­механічної та гідромеханічної задач, автоматичне управління дуговим зварюванням.

ШАПОВАЛОВ Євген Вікторович, канд. техн. Наук, зав. відділу №27 Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. В 1999 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — створення перспективних зразків лазерно-триангуляційних відеосенсорів, робототехнічні системи для дугового зварювання, неруйнівний контроль якості зварювальних швів.

КОЛЯДА Володимир Олександрович, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН Укриїни. В 2002 г. закінчив Київський полі­технічний інститут. Область наукових досліджень — створення імітаційних моделей відеосенсорів, розробка математичного забезпечення для відеосенсорів, розв’язок прямої та оберненої задач кінематики маніпуляторів.

СКУБА Тарас Григорович, наук. співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па­тона НАН Укриїни. В 2002 г. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — імітаційне моделювання роботизованих комплексів, розробка математичного забезпечення для систем управління роботами, адаптивне управління дуговим зварюванням і наплавленням.

Повний текст: PDF