Електронне моделювання

Том 42, № 4 (2020)

https://doi.org/10.15407/emodel.42.04

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  Г.О. Кравцов, А.М. Примушко, В.І. Кошел
КОМБІНОВАНИЙ АВТОРЕГРЕСІЙНО-НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ


3-14
  А.Л. Березкін
Модель формування електромагнітного поля в умовах замкнутого простору

15-30

Застосування методів та засобів моделювання

  Ю.О. Кириленко, І.П. Каменева, А.В. Яцишин, О.О. Попов, В.О. Артемчук, В.О. Ковач
Аналіз засобів моделювання наслідків радіаційних аварій та інцидентів з розливом рідких радіоактивних середовищ


31-48
  Ю.М. Запорожець, А.В. Іванов, Ю. П. Кондратенко, В.М. Цуркін
КОМП'ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОСТРУМОВОЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВІВ ЗА ЗАДАНИМИ КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЛИТИХ ВИРОБІВ.Ч.IІ.


49-70
  І.А. Пількевич, О.С. Бойченко, І.В. Гуменюк
Удосконалення методу розробки логіко-ймовірнісної моделі внутрішнього порушника


71-86
  А.П. Сафоник, І.М. Таргоній, І.М. Грицюк
Розробка та автоматизація електромагнітної установки очищення технологічних вод від феромагнітних домішок
 

87-102
  Ю.Д. Поліський
АЛГОРИТМ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ЧИСЕЛ У СИСТЕМАХ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ

103-110