ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ РОТОРА ВІДЦЕНТРОВОЇ МАШИНИ З СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЧНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ ОСЬОВИХ СИЛ

С.С. Шевченко, О.С. Шевченко

Èlektron. model. 2019, 42(2):41-57
https://doi.org/10.15407/emodel.42.02.041

АНОТАЦІЯ

Запропоновано модель врівноважуючого пристрою ротора багатоступеневої відцент­рової машини, яка виконує функції гідравлічного затвора і радіально-осьового під­шип­ника. Проведено аналіз динаміки системи. Отримано лінеаризовані рівняння спільних радіально-осьових коливань ротора відцентрового насоса з системою автоматичного знеобтяження. Отримано формули для побудови амплітудних і фазових частотних ха­рактеристик.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

гідравлічний затвор, гідроп’ята, спільні радіально-осьові коли­ван­ня, частотні характеристики.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Марцинковский В.А., Шевченко С.С. Насосы атомных электростанций: расчет, конструирование, эксплуатация. Под общ. ред. С.С. Шевченко. Сумы: ЧФ Изд-во «Университетская книга», 2018, 472 с.
  2. Марцинковский В.А. Основы динамики роторов. Сумы: СумГУ, 2009, 307 с.
  3. Марцинковский В.А. Щелевые уплотнения: теория и практика. Сумы: Изд-во Сумс­кого госуниверситета, 2005, 416 с.
  4. Marcinkowski W., Korczak A., Peczkis G. Dynamika zespoółu wirującego pompy odśrodkowej welostopniowej z tarczą odciążającą. Zeszyty naukowe// Nauki techniczne, 2009, № 13, s. 245—263.
  5. Korczak A. Badania układów równoważących napór osiowy w wielostopniowych pompach odśrodkowych. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej// Zeszyt Naukowy nr 1679, seria Energetyka nr 141, 2005, s.161.
  6. Marcinkowski W. Szczeliny tarczy odciążającej napór osiowy i ich wplyw na dynamikę zespolu wirującego pompy odśrodkowej wielostopniowej/ W.Marcinkowski, A.Korczak// Proc.X Int. Conf. Seals and Sealing Technology in Machines and Dewices. Wroclaw, 2004, р. 318—328
  7. Marcinkowski W., Kundera Cz. Teoria konstrukcji uszczelnien bez stykowych. Kielce: Wyd-wo Politechniki Swiętokrzyskiej, 2008, 443 s.
  8. Дроздович В.Н. Газодинамические подшипники. Л.: Машиностроение, 1976, 208 с.

ШЕВЧЕНКО Сергей Станиславович, канд. техн. наук, техн. директор ООО «Юнайтед Продакшенс-Атом». В 1984 г. окончил Сумский филиал Харьковского политехнического института. Область научных исследований — проблемы гермомеханики с использованием достижений трибомеханики, теории упругости, теории колебаний гидрогазодинамики, теории оптимизации гидродинамических систем.

ШЕВЧЕНКО Александр Сергеевич, аспирант Сумского госуниверситета. В 2008 г. окончил the University of Warwick, Великобритания. Область научных исследований — технологии защиты окружающей среды, герметизация и ее влияние на защиту окружающей среды.

Повний текст: PDF