Электронное моделирование

Том 42, № 3 (2020)

https://doi.org/10.15407/emodel.42.03

ЗМІСТ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

  А.Ф. Верлань, Ю.О. Фуртат
Наближені динамічні моделі нестаціонарних вимірювальних перетворювачів


3-12
  Ю.А. Клевцов
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ ОБʼЄКТІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

13-26

Обчислювальні процеси і системи

  Д.В. Ефанов, В.В. Сапожников, Вол.В. Сапожников, Д.В. Пивоваров
МЕТОД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОМБІНАЦІЙНИХ ЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ САМОДВОЇСТОГО ДОПОВНЕННЯ ДО РІВНОВАЖНИХ КОДІВ


27-52

Застосування методів та засобів моделювання

  Ю.М. Запорожець, А.В. Іванов, Ю.П. Кондратенко, В.М. Цуркін
КОМПʼЮТЕРНІ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОСТРУМОВОЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВІВ ЗА ЗАДАНИМИ КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЛИТИХ ВИРОБІВ. Ч. І


53-70
  О.І. Красильніков
АНАЛІЗ КУМУЛЯНТНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШІЕЙ ЗСУНУТИХ ГАУСОВИХ РОЗПОДІЛІВ З РІВНИМИ ДИСПЕРСІЯМИ


71-88
  В.Д. Самойлов, Р.П. Абрамович, А.О. Лєпатьєв
Комп’ютерні технології розробки тренажерних систем для енергетичної галузі
 

89-98
  С.С. Шевченко, М.С. Шевченко
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТНИХ УЩІЛЬНЕНЬ, З СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


99-110
  М.Ю. Комаров
Вимоги до таксономії кіберзагроз об’єктів критичної інфраструктури та аналіз існуючих підходів

111-124