Наближені динамічні моделі нестаціонарних вимірювальних перетворювачів

А.Ф. Верлань, д-р техн. наук, Ю.О. Фуртат, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Èlektron. model. 2020, 42(3):03-12
https://doi.org/10.15407/emodel.42.03.003

АНОТАЦІЯ

Розглянуто методи отримання наближених залежностей для опису процесів у вимірю­вальних перетворювачах (ВП) шляхом перетворення до вигляду, який дозволяє засто­совувати наближені аналітичні розв’язки або ефективні чисельні методи. Для до­слідження про­цесів вимірювання за допомогою метаматематичного опису викорис­товується приклад­ний інженерний аналіз на основі аналітичних наближених залеж­ностей, які дають змогу якісно і кількісно оцінити вплив фізичних параметрів. Труд­нощі моделювання дина­міч­них властивостей нестаціонарних ВП зі змінними параметрами полягають у тому, що не існує точних аналітичних методів розв’язання рівнянь, які описують поведінку динаміч­них об’єктів цього класу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

наближений аналіз, вимірювальний перетворювач, динамічна мо­дель, інтегральне рівняння.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. БабакВ.П., БабакС.В., Еременко В.С. Теоретические основы информационно-измерительных систем. Учебник. Киев: ООО «София-А»,
  2. Ripka P. Tipek A. Modern sensors: handbook. Chichester: Jon Wiley&Sons, 2010.
  3. ВерланьА.Ф., СизиковВ.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программ­мы: Справочное пособие. К.: Наук. думка, 1986, 544 с.
  4. ФедорчукВ.А., ДячукО.А. Еквівалентування математичних моделей динамічних систем//Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2009, вип. 2, с. 155―164.
  5. Kress R., Ripka P, Tipek A. Linear integral equations. 3rd New York, USA: Springer, 2014.
  6. ВерланьД.А. Метод вырожденных ядер при численной реализации интегральных динамических моделей// Электрон. моделирование, 2014, 36, № 3, с.41—57.
  7. Смирнов В.И. Курс высшей математики. В 5-ти томах. М.: Физматгиз, 1959, 659 с.

ВЕРЛАНЬ Анатолій Федорович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1956 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — методи математичного та комп’ютерного моделювання в задачах дослідження динамічних систем, електричних ланцюгів; чисельні методи і алгоритми рішення інтегральних рівнянь.

ФУРТАТ Юрій Олегович, канд. техн. наук, наук. співр. Інституту проблем мо­делювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2007 р. закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут». Область наукових до­сліджень — когнітивно-орієнтована адаптація інформаційної взаємодії користувачів-операторів з автоматизованими системами управління, проектування та навчання; математичне моделювання динамічних гетерогенних систем, проведення чисельних та модельних експериментів.

Повний текст: PDF