DETERMINATION OF THE NATURAL FREQUENCIES OF THE CENTRIFUGAL MACHINE ROTOR WITH A SYSTEM OF AUTOMATIC BALANCING OF AXIAL FORCES

S.S. Shevchenko, O.S. Shevchenko

Èlektron. model. 2020, 42(2):41-58
https://doi.org/10.15407/emodel.42.02.041

ABSTRACT

The model of balancing device thrust of multistage centrifugal machine rotor that performs both functions of hydraulic seal and a radial-thrust hydrostatic bearing was considered. The linearized equations of the centrifugal pump rotor joint radial-axial vibrations with an auto rerelieving system are obtained. Expressions for defining amplitude and phase frequency characteristics are derived.

KEYWORDS

hydraulic seal, axial force balancer, joint radial-axial vibrations, frequency characteristics.

REFERENCES

  1. Martsinkovskiy, V.A. and Shevchenko, S.S. (2018), Nasosy atomnykh elektrostantsiy: raschet, konstruirovaniye, ekspluatatsiya [Pumps of nuclear power plants: calculation, design, operation], Izd-vo «Universitetskaya kniga», Sumy, Ukraine.
  2. Martsinkovsky, V.A. (2009), Osnovy dinamiki rotorov [Fundamentals of the dynamics of rotors], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
  3. Martsinkovsky, V.A. (2005), Shchelevyye uplotneniya: teoriya i praktika [Groove seals: theory and practice], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
  4. Marcinkowski, W., Korczak, A. and Peczkis, G. (2009), Dynamika zespoółu wirującego pompy odśrodkowej welostopniowej z tarczą odciążającą. Zeszyty naukowe, Nauki techniczne, pp. 245-263.
  5. Korczak, A. (2005), Badania układów równoważących napór osiowy w wielostopniowych pompach odśrodkowych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyt Naukowy nr 1679, seria Energetyka nr 141.
  6. Marcinkowski, W. (2004), “Szczeliny tarczy odciążającej napór osiowy i ich wplyw na dynamikę zespolu wirującego pompy odśrodkowej wielostopniowej/ W. Marcinkowski, A.Korczak”, Proceeding of the X International Conference, Seals and Sealing Technology in Machines and Devices, Wroclaw, Poland, pp. 318-328.
  7. Marcinkowski, W. and Kundera, Cz. (2008), Teoria konstrukcji uszczelnien bez- stykowych.-Kielce, Wyd-wo Politechniki Swiętokrzyskiej.
  8. Drozdovich, V.N. (1976), Gazodinamicheskiye podshipniki [Gas-dynamic bearings], Mashinostroyeniye, Leningrad, USSR.

Full text: PDF